Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 12 november 2020

Vårt Sekretessåtagande

Pokémon respekterar dina privata rättigheter och förstår vikten av att dina personuppgifter (eller ”personliga data”) skyddas. Vår sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi delar dem samt de olika val vi ger dig.

Vi förstår också behovet av att tillhandahålla ytterligare skydd för barn som besöker oss och/eller använder våra tjänster. För att veta mer om sekretesskydd för barn, läs Pokémons Sekretesskydd för barn.

Pokémon är giltig licensinnehavare och en aktiv medlem med gott anseende hos Children’s Advertising Review Unit (“CARU”) inom ramen för COPPA Safe Harbor-programmet (“CARU Safe Harbor”). CARU genomför oberoende granskningar av våra tjänster och använder andra genomförande- och kvalitetssäkringsåtgärder i sin certifieringsprocess. Tjänster med CARU Safe Harbor-ikonen uppfyller gällande krav för insamling, användning och offentliggörande av information online i enlighet med tillämpliga sekretesslagar och standarder.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Även om CARU inte övervakar tjänster utanför USA och inte heller pokemoncenter.com, så vidtar Pokémon åtgärder för att bekräfta att tjänster utanför USA följer de riktlinjer och principer för datainsamling som anges i CARU Safe Harbor, samt att de är förenliga med gällande EU-regelverk samt andra territoriers regelverk utanför USA.

 1. Vad täcker denna sekretesspolicy?

 2. Vilka personliga uppgifter samlas in?

 3. Hur används dina personuppgifter?

 4. Hur delas dina personuppgifter?

 5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

 6. Vilka alternativ har du när det gäller behandlingen av dina personuppgifter?

 7. Vilka åtgärder vidtar vi för att säkerställa dina personuppgifter?

 8. Produktspecifika databearbetningsuppgifter

 9. Information för personer

 10. Hur kontaktar du oss angående dina personuppgifter och denna sekretesspolicy?

 11. CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet

 12. Hur vet du om vi ändrar i sekretesspolicyn?

1. Vad täcker denna sekretesspolicy?

Vår Sekretesspolicy avser insamling och bearbetning av personuppgifter av Pokémon Company International Inc. eller dess dotterbolag och partnerföretag som agerar på våra vägnar (kollektivt ”Pokémon” eller ”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Sekretesspolicyn gäller bara för personuppgifter som samlas in om dig som konsument via Pokémons nätverk av webbplatser (t.ex. pokemon.com, pokemoncenter.com) samt via appar, funktioner, tjänster, evenemang och kommunikationer som tillhandahålls av Pokémon där denna sekretesspolicy finns beskriven och som tillhandahålls av Pokémon (”tjänsterna”). Policyn gäller inte för HR-uppgifter eller för ”Pokémon Careers”-webbplatsen.

Vad gäller de internationella dotterbolag och tredje partswebbplatser eller appar som våra tjänster länkas till eller där vi medverkar eller finns närvarande via medgiven licens och copyright så kan dessa parter samla in och använda personuppgifter för egna syften och ändamål. När de gör så tillämpas deras respektive egna sekretesspolicyer. Granska villkoren och sekretesspolicyerna för dessa andra enheter och parter om du vill veta mer om hur de behandlar dina personuppgifter. Till exempel så utvecklas och distribueras Pokémon GO av Niantic Inc. Besök https://nianticlabs.com/privacy/pokemongo/en/ om du vill informera dig om hur de behandlar dina personuppgifter. Vår tjänster använder YouTube API-tjänster. Besök YouTubes serviceavtal och Googles sekretesspolicy för mer information.

2. Vilka personuppgifter samlas in?

De flesta av våra tjänster kräver inte personuppgifter för att kunna användas. Om du väljer att inte uppge dina personuppgifter kommer du kanske inte att kunna använda vissa av funktionerna i våra tjänster.

Information som du lämnar till oss

De typer av personuppgifter som vi samlar in direkt från dig inkluderar till exempel:

 • Kontaktinformation: som ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress samt konto-ID:n för icke-Pokémonkonton.

 • Innehåll och filer: data och innehåll som du delar eller laddar upp som foton (inklusive eventuella metadata inkluderad i foton och innehåll).

 • Betalningsinformation: till exempel kreditkortsnummer eller bankkontoinformation om du köper en produkt eller tjänst från oss eller anser att du har rätt till ett Play! Pokémonstipendium.

 • Demografisk information: information om dig kopplad till dina personuppgifter, som till exempel ålder och/eller födelsedatum, kön, land/region där du bor samt hobbyer och preferenser vad gäller leksaker och spel.

Information som vi samlar in automatiskt

Vi samlar automatiskt in viss information när du använder våra tjänster, till exempel:

 • Identifierare och enhetsinformation: som enhetstyp, typ av operativsystem, webbläsartyp, enhets-ID, internetprotokoll (IP)-adress och annan programvara och programvarans typ, version, språk, inställningar och konfigurering. Vår webbplats och onlinetjänst hämtar och lagrar data med hjälp av cookies som installerats på din enhet på det sätt som anges på vår COOKIE-sida.

 • Användardata: som vilken webbplats du var inne på som tog dig vidaretill vår webbplats, när och hur länge du använde våra tjänster, vilka sidor och vilket innehåll du gick in på och vilka funktioner du använde på tjänsterna.

 • Uppgift om geografisk plats: med medgivande från dig kan tjänsterna få åtkomst till exakta geografiska data för din mobila enhet för att aktivera funktioner och innehåll baserat på din aktuella plats.

Information som vi skapar eller genererar

Vi tar fram annan information från övriga data vi samlar in om dig och vi kan kombinera den med andra personuppgifter för att generera information om vilka personliga preferenser du kan tänkas ha eller andra karakteristika (”inferenser”). Vi infererar till exempel den plats du befinner dig på utifrån din IP-adress.

Information vi hämtar från tredjepartskällor

I undantagsfall får vi också information från tredje parter. Vi skyddar den informationen enligt de rutiner som beskrivs i denna policy plus eventuella ytterligare restriktioner som den aktuella informationskällan kan ha. Angivna tredjepartskällor kan till exempel vara:

 • Kontoleverantörer som inte tillhör Pokémon: se Play! Pokémon-avsnittet nedan;

 • Mobila plattformar: när du köper våra appar får vi information om dig från app-butiker och andra leverantörer på mobila plattformar som begränsas till användarnamn eller skärmnamn och/eller enhets-ID och att ett köp ägt rum men ingen annan känslig eller ekonomisk information såvida du inte lämnat medgivande till att de mobila leverantörerna får lämna ytterligare information till oss.

 • Tjänsteleverantörer: tredje parter kan samla in personuppgifter i någon av de ovan angivna kategorierna för att kunna erbjuda tjänster för vår räkning, inklusive hjälpa oss att bestämma platsen för din enhet med hjälp av IP-adressen så att vi kan anpassa vissa produkter efter din geografiska plats, ge dig en bekvämare spelupplevelse och förbättra säkerheten för att skydda våra tjänster.

 • Sociala nätverk: i de fall informationen inklusive ditt namn, skärmnamn och det innehåll du lägger upp, är allmänt tillgängligt för oss, ska vi kunna använda uppgifterna för syften som att mäta allmänhetens reaktioner på Tjänsterna och Pokémon.

Cookies och spårning

Våra webbplatser använder olika tekniska metoder för att samla in och spåra enhetsinformation och användardata, inklusive webb-beacons, cookies, lokal lagring och enhets-ID. Gå in på vår COOKIESIDA om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker.

3. Hur används dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i den omfattning det bedöms rimligt för att uppfylla dina önskemål när du genomför vårt avtal med dig eller på basis av ditt samtycke om vi har begärt dem eller om det erfordras enligt lag eller behövs för våra legitima affärsintressen inklusive för följande affärssyften:

 • Affärsverksamhet: för att förse dig med och tillhandahålla och driva, underhålla, optimera och förbättra våra produkter, tjänster och driftverksamheter och se till att våra tjänster är säkra, inklusive att vi utför driftsrelaterade uppgifter som fakturering, bokföring, kommunikation och utför dina beställningar av produkter och tjänster;

 • Leverans av produkter och tjänster: för att personanpassa innehåll och upplevelser i våra tjänster inklusive för att ge dig rekommendationer enligt dina preferenser.

 • Marknadsföring: för att leverera och anpassa dina meddelanden, kommunikationer, nyhetsbrev, marknadsföring, erbjudanden, meddelanden om events och kampanjer för produkter och tjänster från Pokémon och våra utomstående partners.

 • Produktutveckling, forskning och utveckling: för att ta fram information för att förstå dig bättre med hjälp av demografiska uppgifter och dina aktiviteter på våra tjänster, svar på enkäter eller aktiviteter på tredjeparts webbplatser och program, inklusive kunna felsöka och förbättra våra tjänster för att genomföra marknadsundersökningar och statistiska, demografiska- och marknadsanpassade analyser av användarna av våra tjänster och deras köpmönster;

 • Meddelanden: för att skicka ut och visa administrativa meddelanden om Pokémon, våra partners och våra respektive produkter och tjänster.

 • Säker tjänsteleverans: för att upptäcka, utreda och förebygga aktiviteter som är obehöriga, kränker våra villkor och policyer eller är olagliga, som bedrägeriaktiviteter eller säkerhetsöverträdelser.

 • Kundsupport: för att tillhandahålla en kundtjänst och svara på dina frågor.

Med undantag för betalningsinformation, som bara används för bokföring, fakturering, orderleverans och för att förhindra bedrägerier, så används samtliga typer av information som beskrivs i Avsnitt 2 för vart och ett av de syften som anges ovan.

I de syften som anges ovan kan vi också länka eller kombinera information om dig med andra personuppgifter som vi får från tredje part. Vi använder också personuppgifter i programinställningar i och för de syften som beskrivs nedan.

Vi kan lagra och bearbeta personuppgifter i USA, Storbritannien och i andra länder eller regioner som kanske inte har samma dataskyddslagar som de som används i ditt land.

4. Hur delas dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med andra tredje parter förutom i följande fall:

 • Med ditt samtycke, när du till exempel samtycker till att dela din information med tredje parter för deras syften i enlighet med deras respektive sekretesspolicyer.

 • Med tredjepartsförsäljare, konsulter eller andra tjänsteleverantörer som arbetar för oss och behöver få tillgång till dina personuppgifter för att utföra det arbetet, inklusive för affärsändamål som kräver tillgång till de av våra system som innehåller personuppgifter (som att tillhandahålla molnlagring, upprätthålla säkerheten i våra system och för kundtjänständamål). Under de senaste 12 månaderna har vi redovisat samtliga typer av personuppgifter som anges i Avsnitt 2 för våra säljpartners.

 • Om du har valt alternativ som finns i våra tjänster för att öppet publicera ditt namn och/eller skärmnamn och annan information som tillhör dig.

 • Om det kan anses tillämpligt för att (a) följa gällande lag eller för att svara på rättsliga förfrågningar om det till exempel krävs för att uppfylla krav enligt domstolsbeslut eller krav att förete handlingar; (b) för att skydda Pokémons rättigheter och egendom, våra representanter, våra kunder och andra inklusive för att genomdriva våra villkor, riktlinjer, regler och överenskommelser; (c) för att skydda säkerheten för en person; och/eller (d) för att skydda säkerheten för Pokémons och våra partners tjänster, webbplatser och dataprogram.

 • I samband med eller vid förhandlingar om samgående, finansiering, förvärv, konkurs, avveckling, transaktion eller förfarande som involverar försäljning, överföring, avyttring eller offentliggörande av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar i enlighet med gällande lag.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Pokémon behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att du ska ha ett konto hos Pokémon, för att tillhandahålla tjänster och uppfylla din begäran om något och för rättslig efterlevnad och verkställighetsändamål samt för att lösa tvister. Den period vi behåller uppgifter kan variera beroende på ett antal olika faktorer, som produkttyp, informationstyp och informationskänslighet, affärsmässiga behov, kundförväntningar och kundbehov, typ av tillgängliga användarkontroller och i vilken form informationen lagras.

6. Vilka alternativ har du när det gäller behandlingen av dina personuppgifter?

Vi tillhandahåller en rad olika sätt med vars hjälp du kan kontrollera dina personuppgifter, som att:

 • Du kan få åtkomst till och uppdatera den kontaktinformation som du uppgav under registreringen, genom att gå in på avsnittet ”Redigera profil” på www.pokemon.com.

 • Du kan kontakta oss på privacyquestions@pokemon.com om du önskar ta bort, få åtkomst till och uppdatera dina personuppgifter.

 • Du kan välja bort marknadsförings-e-postmeddelanden genom att klicka på “avprenumerera” i aktuella e-postmeddelanden.

 • Du kan välja att blockera och/eller ta bort alla cookies och lokal lagring. Vill du veta mer om hur du gör detta, besök vår COOKIESIDA.

 • Du kan också välja bort många av tredje parters analys- och marknadsföringscookies enligt vad som beskrivs på COOKIESIDAN genom att gå in på http://www.aboutads.info/choices/ och http://www.networkadvertising.org/choices/.

 • Du kan välja bort vår marknadsföring i mobilappar med hjälp av marknadsföringsinställningarna på din mobila enhet.

 • Du kan förhindra spårning av de e-postmeddelanden som vi skickar dig genom att ändra dina inställningar och stänga av HTML eller inaktivera nedladdning av bilder. Dessutom kan du avsluta prenumerationer på marknadsförings-e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna i nämnda meddelanden.

7. Vilka åtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi har implementerat tekniska, organisatoriska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och otillbörlig användning. Men tänk på att inga säkerhetsåtgärder trots våra bästa ansträngningar är perfekta eller omöjliga att forcera.

8. Produktspecifika databehandlingsuppgifter

Följande produktspecifika uppgifter kompletterar informationen i denna Sekretesspolicy.

Play! Pokémon

Om du deltar i Play! Pokémons turnerings- och rankningsdelar på webbplatserna, kan vi använda dina personuppgifter för att spåra dina turneringsresultat, spelarrankning, poängställning, spelarstatus (till exempel aktiv, avslutad, vinnare osv.). Förutom i de rättsområden där sekretesslagar anger en annan ålder gäller att (a) om du är 13 år eller äldre, att vi kommer att ange ditt fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet (enligt hur du anvisar oss), samt din landsdel och land/region där du har dina spelarrankningar och (b) att om du är yngre än 13 år att din förälder eller vårdnadshavare kan välja att ange ditt skärmnamn, fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet i spelarrankningarna. Om du väljer att avstå från att skapa ett Pokémon Trainer Club-konto efter ditt deltagande i Play! Pokémon-event kommer vi att behålla ditt förnamn, initialen i ditt efternamn, födelsedatum och de mästerskapspoäng du tjänat in för deltagande i event där den angivna informationen inte kan identifiera dig och inte kan anses utgöra personuppgifter.

Om du dessutom deltar i Play! Pokémons turnerings- och rankningsdelar på webbplatserna kommer vi att dela dina personuppgifter med oberoende tredje parter (som till exempel ligaledare och turneringsorganisatörer) som driver de Spela! Pokémon-evenemang som du kan delta i. I de flesta fall är dessa oberoende tredje parter inte anställda hos Pokémon.

Om du har registrerat dig för att spela våra produkter eller delta i tävlingar och lämnar kontoinformation till oss som inte är kopplad till ditt Pokémonkonto (t.ex ett Nintendokonto), om den funktionen finns tillgänglig, så får vi ditt födelsedatum och konto-ID från den andra kontooperatören. Vid ett deltagande i tävlingar som belönas med Play! Pokémon mästerskapspoäng så verifieras ditt födelsedatum från ditt icke-Pokémonkonto mot ditt Pokémon Trainer Club (PTC)-konto och information om huruvida ditt födelsedatum matchar och ditt PTC-ID delas med den andra kontooperatören eller inte verifieras också.

Pokémon-appar

Pokémon behåller dina personuppgifter i en Pokémon-app så länge det du behåller appen på din enhet. Om du skapar ett konto, skickar appen personuppgifterna till våra servrar. Vi behåller dina uppgifter så länge du har kvar ditt konto eller i 90 dagar efter du har sagt upp ditt konto för det fall du skulle vilja reaktivera kontot eller om din begäran om uppsägning av kontot varit felaktig. Vissa appar ger dig möjlighet att ta emot push-meddelanden. Du kan aktivera eller stänga av push-meddelanden med hjälp av inställningarna i appen eller på din enhet. Du kan avaktivera vår åtkomst till din exakta geografiska position genom inställningarna på din enhet.

9. Information för personer

Du har följande rättigheter:

 • Rätt att bli informerad om på vilka sätt vi använder dina personuppgifter.

 • Rätt att begära att Pokémon ger dig åtkomst till personuppgifter, inklusive (i) vilka specifika uppgifter som vi har samlat in om dig och i vilka kategorier, (ii) vilka kategorier av källor insamlingen avser, (iii) syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna och (iv) med vilka tredje parter vi delar dina personuppgifter; samt rätt att begära rättelse av och borttagande/radering av personuppgifter i vissa fall och med tillämpning av flera undantag och vissa rättigheter till informationsportabilitet.

 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att du kan begränsa sådan behandling under vissa omständigheter.

 • Rätt att överföra dina personuppgifter till en annan organisation där Pokémon har tekniska möjligheter att göra det.

 • Om behandlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (utan att det ska påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet).

 • Det kan under vissa omständigheter finnas undantag till dessa rättigheter och för det fall du inte kan utöva en rättighet på grund av ett undantag kommer vi att lämna en förklaring till dig.

 • Rätt att föra fram dina klagomål till en central tillsynsmyndighet. Om du är bor i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anser att vi inte följt gällande lagar om dataskydd kan du klaga till vår centrala tillsynsmyndighet eller till Storbritanniens informationskommissionärs kontor eller din lokala tillsynsmyndighet men vi skulle, oavsett var du bor, uppskatta om du ger Pokémon chansen att ta itu med dina problem direkt genom att kontakta oss.

Om du vill skicka en sådan begäran kontaktar du oss på privacyquestions@pokemon.com eller https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406.

Om du skickar in en begäran kräver vi att du styrker din identitet antingen genom att du lämnar in din begäran via ditt befintliga konto och/eller att du gör det med hjälp av en särskild identifieringsblankett på vår kundtjänstportal där vi, i de fall det bedöms lämpligt, kan matcha dina identifieringsuppgifter med de personuppgifter vi har om dig och med beaktande av på vilken typ av begäran som gjorts och att verifikationsinsatserna är proportionerliga i förhållande till riskerna vad gäller de personuppgifter som begäran avser. Det finns ingen adekvat metod med vars hjälp vi kan verifiera din identitet med den säkerhetsnivå som lagen kräver för vissa typer av personuppgifter, såsom : unika identifierare som cookie-ID, enhets-ID och IP-adress (i de fall informationen inte innehas av oss i anslutning till direkt identifierbar information). Det kan finnas undantag för de aktuella rättigheterna under vissa omständigheter och om du inte kan utöva dina rättigheter på grund av något undantag så kommer Pokémon tillhandahålla den informationen. Pokémon gör sitt bästa för att verkställa din begäran inom de svarstider som anges i gällande lag.

Vi överför personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), Storbritannien (UK) och Schweiz till andra länder och regioner, av vilka vissa enligt EU-kommissionen inte anses ha en tillräcklig dataskyddsnivå. Det kan innefatta att Pokémon måste lämna ut personuppgifter i samband med en juridisk skyldighet eller en rättsprocess. Sådana skyldigheter kan innefatta rättsliga förelägganden från offentliga myndigheter för att exempelvis uppfylla krav på nationell säkerhet och krav från rättstillämpande myndigheter. När vi lämnar ut dina personuppgifter för att uppfylla juridiska krav eller för att det krävs i en rättsprocess, vidtar vi lämpliga åtgärder för att se till att vi bara lämnar ut det minimum av personuppgifter som erfordras för att uppfylla de juridiska kraven och processreglerna i det aktuella fallet, som vid husrannsakan, editionsplikt eller domstolsbeslut. När vi överför dina personuppgifter tillämpar vi ett flertal olika juridiska mekanismer som avtal och standardklausuler/modellklausuler så att ditt skydd och dina rättigheter följer med dina uppgifter.

Vi medverkar också i EU-USA:s och Schweiz-USA:s Privacy Shield-ramverk. Även om EU-USA:s Privacy Shield har ansetts ogiltig som juridisk grund för dataöverföringar till USA så fortsätter vi att följa Privacy Shields principer vad gäller personuppgifter som överförs från EU, Storbritannien och/eller Schweiz till USA i förlitan på Privacy Shield. Om det föreligger en konflikt mellan reglerna i det här Sekretessmeddelandet och Privacy Shields principer ska Privacy Shields principer ha företräde.

Vi är underkastade de utredande och tillämpande befogenheter som utövas av USA:s federala handelskommission (U.S. Federal Trade Commission). Om tredjepartsombud behandlar personuppgifter för vår räkning på ett sätt som inte är förenligt med Privacy Shields principer så ansvarar vi för det inträffade såvida vi inte kan visa att vi inte har något ansvar för den händelse som gett upphov till eventuella skador. Enskilda personer från EU, Storbritannien eller Schweiz som har frågor eller klagomål vad gäller hur vi följer Privacy Shields principer ska först kontakta oss på privacyquestions@pokemon.com eller i rekommenderat brev (med mottagningsbevis) till adressen The Pokémon Company International Inc., attn: Privacy Notice Administrator, 10400 NE 4th Street, Suite 2800, Bellevue, WA 98004, USA. Enligt Privacy Shields principer har enskilda personer från EU, Storbritannien och Schweiz rätt att få åtkomst till sina personuppgifter som har överförts till USA. Enskilda personer kan uppdatera eller rätta felaktig information eller begära radering av uppgifter som behandlats i strid med ramverken. Enskilda personer som vill utöva denna rättighet kan göra det genom att kontakta Pokémon enligt vad som anges i detta avsnitt.

Om något klagomål inte kan lösas direkt med oss, kan du hänskjuta ärendet till BBB PRIVACY SHIELD som drivs av BBB National Programs Inc. Om du har kontaktat Pokémon och vi inte har hanterat ditt klagomål på rätt sätt, gå in på http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers om du vill veta mer och skicka ett klagomål till BBB EU Privacy Shield. Tjänsten är kostnadsfri för dig. Om ditt klagomål fortfarande är olöst efter att du har kontaktat Pokémon och BBB EU Privacy Shield har du rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet.

Om ditt Privacy Shield-klagomål inte kan lösas via de ovannämnda kanalerna kan i vissa fall ett alternativ med bindande skiljeförfarande vara tillgängligt för dig.

Om du är anställd hos Pokémon och dina personliga anställningsuppgifter överförs från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), Storbritannien (UK) och Schweiz till USA, och du har ett klagomål vad gäller överföringen av dina personliga anställningsuppgifter som har samband med ditt anställningsförhållande i andra länder eller regioner av vilka vissa enligt EU-kommissionen inte anses ha en tillräcklig dataskyddsnivå, kan du hitta mer information om hur du går tillväga för att klaga i den sekretessinformation som gäller för din anställning.

10. Hur man kontaktar oss angående dina personuppgifter och denna sekretesspolicy?

Om du har frågor eller kommentarer om våra datatillämpningar eller denna sekretesspolicy, kan du kontakta oss eller den person som ansvarar för vårt dataskydd på:

The Pokémon Company International Inc.
Att: Dataskyddsansvarig

10400 NE 4th Street
Suite 2800
Bellevue, WA 98004
USA

3rd Fl Bldg 10, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, W4 5XS
United Kingdom

11. CARU:s COPPA Safe Harbor-program

Pokémon är licenstagare i CARU:s COPPA Safe Harbor-program. Om du upplever att vi inte svarat på din sekretessrelaterade fråga eller inte besvarat den tillfredsställande kan du kontakta CARU online på https://bbbprograms.org/programs/caru; eller brevledes till CARU, Att: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Avenue, New York, NY 10016 USA, eller med e-post till infocaru@bbbnp.org.

Observera att CARU inte är dotterbolag/filial till Pokémon och företaget kan därför inte hjälpa dig med icke-sekretessrelaterade frågor.

12. Hur vet du om vi ändrar sekretesspolicyn?

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att ändra senaste uppdateringsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi samlar in, använder eller delar dina personuppgifter, beskriver vi ändringarna och om det krävs enligt lag ber vi dig om ditt samtycke till ändringarna.

tillbaka upp


Kompletterande sekretesspolicy för barn

Senast uppdaterad 25 maj, 2018

Gäller från 1 maj, 2019

VÅRT EXTRA SEKRETESSÅTAGANDE FÖR BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR

Pokémon har utvecklat sina tjänster med målet att skapa en rolig upplevelse för alla användare. När vi bygger vidare på vår allmänna sekretesspolicy visar vi att vi förstår behovet av att tillhandahålla extra sekretesskydd för barn som besöker tjänster där denna sekretesspolicy för barn finns tillgänglig. Denna sekretesspolicy för barn är utformad så att den besvarar dina frågor om våra sekretesspolicyer och principer avseende barn under 13 år. Såsom det används i denna policy, avses med ”barn” och ”unga” barn under 13 år med undantag för rättsområden där sekretesslagar specificerar en annan ålder. När vi använder termen “förälder/föräldrar”, innefattar det även vårdnadshavare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vilka typer av information samlar vi in om barn?

 2. Hur använder vi och delar de personuppgifter vi samlar in från barn?

 3. Hur meddelar vi och får samtycke från föräldrar till insamling av personuppgifter gällande deras barn?

 4. Hur kan föräldrar få tillgång till, ändra eller ta bort personuppgifter om sina barn?

 5. Hur meddelar vi föräldrar om ändringar i vår sekretesspolicy för barn?

 6. CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet

1. Vilka typer av information samlar vi in om barn?

Våra gäster kan använda en del av våra tjänster, se innehåll och glädja sig åt många funktioner utan att registrera ett konto eller att deras lämnade personuppgifter omfattas av COPPA.

Om en användare angett att han/hon är ett barn vid skapandet av ett Pokémon-konto, kommer vi att begära en förälders e-postadress och inhämta ett verifierbart föräldrasamtycke innan vi samlar in ytterligare personuppgifter från eller om barnet. Se nedan om du vill veta mer om hur vi inhämtar föräldrasamtycke.

Efter att vi inhämtat föräldrasamtycke, kan ett barn använda våra tjänster på samma sätt som vilken annan användare som helst. Och vi kan samla in samma slags personliga uppgifter från barnet och använda och dela den informationen för samma ändamål som beskrivs i det allmänna sekretessmeddelandet med undantag för att Pokémon inte samlar in eller tillåter tredje part att samla in personuppgifter på barn (inklusive andra beständiga identifierare) för beteendeinriktad marknadsföring, för att konstruera en profil eller i något annat syfte än att stödja sin interna verksamhet såvida vi inte inhämtat samtycke i förväg från föräldern.

Vi får information från våra gäster direkt och från tredje parter som till exempel Spela! Pokémon-turneringsorganisatörer. Vi samlar in information från föräldrar för deras barns räkning för att skapa ett konto för Pokémons tjänster.

Pokémon ställer inte upp villkor för deltagande i någon av sina tjänster för barn eller att mer personuppgifter insamlas än vad som rimligtvis är nödvändigt.

2. Hur använder vi och delar de personuppgifter vi samlar in från barn?

Så som redovisats ovan kan ett barn, efter att vi inhämtat föräldrasamtycke, använda våra tjänster på samma sätt som vilken annan användare som helst. Och vi kan samla in samma typ av personuppgifter från ett barn och använda och dela dem i samma syfte som beskrivs i den allmänna sekretesspolicyn om inte annat anges i denna kompletterande sekretesspolicy för barn. Efter att en förälder har gett sitt samtycke till att skapa ett konto, kan barnet till exempel:

 • Koppla ett konto från en av Pokémons tjänster till ett konto från en annan tjänst som drivs av Pokémon eller ett dotterbolag till Pokémon

 • Delta i spel, belöningsprogram, tävlingar, lotterier, evenemang eller kampanjer

 • Skicka frågor och ha korrespondens med oss via e-post eller vår kundtjänstportal vad gäller tjänsterna eller barnets deltagande i anordnade evenemang

 • Delta i omröstningar, enkäter eller fylla i frågeformulär

 • Använda vår funktion Skicka e-post till en vän och delta i “chatt på burk (canned chatt)” där ett barn kan välja ord från en lista som Pokémon sammanställt för att skicka meddelanden till andra användare

 • Aktivera push-meddelanden (du kan aktivera eller stänga av push-meddelanden i inställningarna genom att ändra inställningarna i den aktuella tjänsten eller i din enhets inställningar)

Observera att vissa tjänster kan göra det möjligt för barn att offentligt lämna ut personuppgifter och/eller kommunicera med andra användare. Vi har inte kontroll över tredje parter (som andra användare) som kan ha kopierat eller lagt ut allmänt tillgänglig information.

Fram till dess vi fått ett verifierbart föräldrasamtycke kommer en förälders kontaktinformation som samlats in från ett barn bara användas för att få förälderns medgivande till vår informationsinsamling.

Med föräldrasamtycke kan vi också använda barnets kontaktinformation till att skicka e-post till ditt barn inklusive marknadsföringsinformation om nya produkter och funktioner, specialerbjudanden, tävlingar och lotterier och annan intressant information om nya produkter, evenemang och andra uppdateringar för Pokémon. Som förälder kan du alltid avanmäla ditt barn från dessa marknadsföringsmeddelanden genom att gå in på sidan för barnets kontoprofilinställningar eller genom att kontakta oss.

Om ett barn vinner i ett lotteri, en tävling eller annat kampanjevenemang, meddelar vi föräldern på den e-postadress som tillhandahållits och ber om en postadress för att kunna leverera priset. Med ett korrekt medgivande kan vi på våra webbplatser publicera vinnarens förnamn samt bostadsort, landsdel och land/region där denne bor.

Pokémon delar barns personuppgifter med samma enheter och i samma syften som beskrivs i den allmänna sekretesspolicyn.

Om en förälder väljer att låta sitt barn delta i Play! Pokémon-turneringar och rankningsavsnitt på våra webbplatser gäller också att vi kan komma att använda barnets personuppgifter för att spåra barnets turneringsresultat, spelarrankning, poängställning, spelarstatus (till exempel aktiv, avslutad, vinnare osv.). Som förälder kan du välja att ange ditt barns skärmnamn, fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet i spelarrankningarna. Vi delar också barnets personuppgifter med oberoende tredje parter (till exempel ligaledare och turneringsorganisatörer) så att de kan köra offline Play! Pokémon-evenemang som barnet kan delta i. Om du inte vill att ditt barns personuppgifter delas med oberoende tredje parter som kör Play! Pokémon-evenemang bör du inte tillåta att ditt barn deltar i Play! Pokémon-turneringar och rankningsavsnitt på våra webbplatser.

3. Hur meddelar vi och inhämtar samtycke från föräldrar för insamling av personuppgifter från deras barn?

När ett barn försöker registrera sig på våra tjänster skickar vi ett e-postmeddelande till föräldern. I e-postmeddelandet meddelar vi föräldern att barnet vill registrera sig och i meddelandet ber vi föräldern att skapa ett konto för att på så sätt lämna sitt medgivande till att barnet registrerar sig. Om föräldern ignorerar e-postmeddelandet eller nekar till att registrera sitt barn kommer vi att radera all kontaktinformation från vår databas inom 14 dagar från e-postmeddelandet. Om föräldern tillåter registrering får barnet åtkomst till de funktioner som beskrivs i e-postmeddelandet och i denna sekretesspolicy.

För att verifiera att det är föräldern som lämnar samtycket frågar Pokémon (i USA görs det tillsammans med Veratad, ett ledande företag inom ålders- och identitetsverifiering) efter summan av den första och sista siffran i förälderns personnummer samt annan information för att verifiera förälderns identitet som till exempel namn, födelsedatum och fysisk adress. Observera att Pokémon INTE lagrar denna information någonstans i sina register.

Föräldrar kan när som helst återkalla sitt medgivande genom att kontakta vår kundserviceavdelning och skicka in en begäran på https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406 eller e-posta till privacyquestions@pokemon.com.

4. Hur kan föräldrar få åtkomst till, ändra eller ta bort sina barns personuppgifter?

En förälder kan när som helst logga in på sitt Pokémon Trainer Club-konto för att få åtkomst till sitt "Redigera profil" -avsnitt eller kontakta vår kundtjänst för att få åtkomst till eller ändra personuppgifterna på barnets konto.

En förälder kan ta bort den personliga information som vi samlat in från barnet genom att skicka en begäran om det på https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406 eller e-posta till privacyquestions@pokemon.com Föräldern bör ange barnets användarnamn och förälderns e-postadress i e-postmeddelandet så att vi lättare kan hjälpa till med förfrågan eller begäran.

5. Hur underrättar vi föräldrar om ändringar i vår sekretesspolicy för barn?

Vi kan ändra vår sekretesspolicy för barn när som helst och när vi gör så ändrar vi senaste uppdateringsdatum. Vi meddelar föräldrarna om alla väsentliga ändringar i det sätt vi behandlar personuppgifter för barn. Vi gör bara materiella förändringar i sekretesspolicyn för barn om de är förenliga med gällande lag inklusive gällande krav på föräldrasamtycke.

6. CARU:s COPPA Safe Harbor-program

Pokémon är licenstagare för CARU:s COPPA Safe Harbor-program. Om du upplever att vi inte svarat på din sekretessrelaterade fråga eller om din begäran inte har besvarats tillfredsställande kan du kontakta CARU online på https://bbbprograms.org/programs/caru, eller brevledes till CARU Att: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Avenue, New York, NY 10016 USA, eller med e-post till infocaru@bbbnp.org.

Observera att CARU inte är ett dotterbolag/filial till Pokémon och att företaget därför inte kan hjälpa dig med icke-sekretessrelaterade frågor.

tillbaka upp

Tillbaka till början