Juridisk information

© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Pokémon, Pokémonfigurernas namn, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Wii, Wii U, och WiiWare är varumärken som tillhör Nintendo. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Distribution i någon form via idag eller i framtiden kända kanaler av härledda verk baserat på de upphovsrättsskyddade varumärkena, tjänstemärkena, varunamnen och/eller annan skyddad egendom (fanart) tillhörande The Pokémon Company International, Inc., dess dotterbolag och licensgivare (Pokémon) utgör en royalty-fri, icke-exklusiv, oåterkallelig, överförbar, återlicensierbar, världsomfattande licens från fanart-skaparen till Pokémon att använda, överföra, kopiera, modifiera och visa fanart (och dess derivat) för alla ändamål.  Inga ytterligare överväganden eller kompensationer av något slag kommer att ges för någon fanart.   Fanart-skaparen avsäger sig alla anspråk på att användning av materialet kränker några av dennes rättigheter, inklusive moraliska rättigheter, rätt till integritet, äganderätt, publiceringsrättigheter, rätt till erkännande för material eller idéer eller någon annan rättighet, inklusive rätten att godkänna det sätt på vilket sådant material används  I otvetydiga ordalag ska Pokémons användning av fanart innebära ett godkännande för fanart-skaparen att använda Pokémons immateriella egendom eller fanart utöver personlig, icke-kommersiell hemanvändning.

Tillbaka till början