Vilkår for bruk

Siste oppdatering: 3. mai 2018

LES DISSE BRUKERVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER TJENESTEN.

1 HVILKE TJENESTER DEKKER DISSE BRUKERVILKÅRENE? Disse brukervilkårene (vilkårene) gjelder for følgende produkter og tjenester («tjenester»), uansett hvordan du får tilgang og/eller hvordan de brukes, som eies eller på annet vis er gjort tilgjengelig av Pokémon Company International, Inc. eller deres tilknyttede selskaper («Pokémon» eller «vi», «oss» eller «vår»):

(i) www.Pokemon.com;

Kontosystemet i Pokémon Trainer Club;

Alle programmer som publiseres av Pokémon, enten de er til nettbrett, smart-TV, spillkonsoller, sosiale medieplattformer, mobile enheter eller andre plattformer («apper»), med mindre noe annet angis i appen;

Pokémon Trading Card Game Online («PTCGO»);

Alle nyhetsbrev som sendes som e-post distribuert eller publisert av Pokémon; og

Alle andre interaktive funksjoner, tjenester og kommunikasjon som levert av Pokémon.

2 DETTE ER EN AVTALE MELLOM DEG OG THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. Ved å benytte deg av, laste ned eller bruke tjenesten, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i disse brukervilkårene. og eventuelle regler for god oppførsel som vi fra tid til annen kan innføreOm du tillater en mindreårig å bruke tjenesten samtykker du samtidig til at den mindreårige vil overholde vilkårene. Pokémon's Privacy Notice (www.pokemon.com/no/retningslinjer-for-personvern/) («Privacy Notice»), forklarer Pokémon’s innhenting, bruk, utveksling og avgivelse av din personlige informasjon gitt eller er innsamlet fra deg. Ved å godta å være forpliktet av disse vilkårene godtar du også at du har lest og forstått innhentingen, bruken, utvekslingen og avgivelsen av din personlige informasjon eller data som beskrevet i retningslinjer for personvern (og som endret fra tid til annen). Du bør lese over retningslinjene for personvern før du bruker tjenesten.

Hvis du ikke samtykker i disse brukervilkårene, kan du ikke benytte deg av tjenesten. Vi kan fra tid til annen oppdatere og endre brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke tjenesten godtar du disse endringene.

3 ÅNDSVERK, TJENESTENS INNHOLD OG BRUKERSKAPT INNHOLD. Med mindre annet er angitt tilhører alt innholdet i tjenesten, herunder artikler, illustrasjoner, skjermbilder, grafikk, logoer, nedlastinger og andre filer Pokémon og er beskyttet etter amerikansk lov om internasjonal opphavsrett, varemerker og andre åndsverklover. Varemerker og opphavsrett for spill og figurer fra tredjeparter eies av selskapene som markedsfører eller lisensierer disse produktene. Fordi vi mottar tusenvis av slike forespørsler, er det vår policy å nekte bruk av våre varemerker og åndsverk. Med forbehold om eventuelle begrensninger i gjeldende lov, samtykker du i og godtar at du ikke har eierskap i eller andre rettigheter til innholdet i tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, innhold som du har skapt eller utviklet, inkludert «trenerbilder», skjermnavn og poengsummer fra spillet, innholdet i chatter og andre meldinger som er sendt til en tjeneste eller direkte til oss.

All kommunikasjon, forespurte tilbakemeldinger og andre materialer som sendes til tjenesten (via e-post eller på andre måter) er ikke-konfidensielle og ikke rettighetsbeskyttet. Ved å sende materiale til tjenesten og underlagt eventuelle begrensninger i henhold til gjeldende lov, frasier du deg ethvert krav om at bruk av materialet bryter med dine rettigheter, herunder moralske rettigheter, personvernrettigheter, eiendomsrettigheter, publisitetsrettigheter, rett til kreditering for materialer eller ideer eller alle andre rettigheter, inkludert retten til å godkjenne måten slikt materiale brukes. I tillegg gir du oss og eventuelle arvtakere en evigvarende, verdensomfattende lisens til å bruke, overføre, kopiere og vise slik innsendt informasjon og materiale på ethvert medium som er kjent per i dag eller oppfinnes senere, og du fremfører at du har alle de nødvendige rettigheter til disse. Ingen ytterligere vederlag eller kompensasjon vil bli gitt for materialer og informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, kreative, finansielle, forretningsmessige, kommersielle osv.) som sendes inn på noen som helst måte. For at mange av tjenestene våre skal kunne fungere riktig er det også viktig at eventuelle feil eller problemer du oppdager rapporteres konfidensielt til Pokémons kundeservice direkte, slik at vi kan rette dem opp raskest mulig. Gå til Pokémon Support for informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Meninger, råd og annen informasjon som fremføres om tjenesten av tredjeparter er deres egne synspunkter, ikke Pokémons. Du bør ikke støtte deg på slike meninger, råd eller annen informasjon. Verken Pokémon eller deres tilknyttede selskaper, ei heller deres respektive representanter, direktører, ansatte, informasjonsleverandører, lisensgivere, lisensinnehavere og/eller tilknyttede personer skal være ansvarlig for avgjørelser som fattes basert på slik informasjon.

4 BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER. Hvis du mener at en del av tjenesten bryter med din opphavsrett og du vil registrere et brudd på opphavsretten hos oss, kan du gå til  http://www.pokemon.com/us/copyright/, der du finner veiledning om hvordan du sender en melding om brudd på opphavsretten til oss.

5 BRUKERRETTIGHETER OG BEGRENSNINGER. Disse brukervilkårene gir tillatelse til deg, som enkeltperson, til å bruke innholdet i tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg, utelukkende for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke under noen omstendigheter:

(i) endre eller fjerne varsler om opphavsrett eller andre varsler om eierskap i fra innhold i tjenestene;

(ii) endre eller opprette verk basert på innholdet;

(iii) bruke eller tilrettelegge for bruk av uautorisert programvare fra tredjeparter (for eksempel boter, moderering, hacking og skript) til å modifisere eller automatisere prosesser i tjenesten, verken for deg selv eller for en tredjepart.

(iv) bruke innholdet på noen måte som: (a) antyder en forbindelse med andre produkter, tjenester eller merker (b) som sannsynligvis vil føre til forvirring blant kunder, (c) som nedvurderer eller skader omdømmet til Pokémon, (d) som ellers utnyttes til kommersielle formål; eller (e) som ellers bryter med våre immaterielle rettigheter.

(v) laste ned mengder av innhold til en database, uansett grunn;

(vi) dekomponere, demontere eller utføre omvendt utvikling på hele eller deler av tjenesten, eller på andre måter bruke tjenesten til andre formål enn de vi tillater og i samsvar med tjenestens funksjon;

(vii) utvikle produkter eller tjenester som funksjonsmessig ligner på tjenesten;

(viii)  bruke en eller flere tjenester for å gagne en tredjepart eller overføre adgang til tjenestene til en tredjepart;

(ix) bruke tjenesten eller innhold til kommersielle formål, inkludert, men ikke begrenset til: (a) å selge adgang til hele eller deler av tjenesten; eller (b) legge inn reklame, sponsing eller kampanjer på eller i tjenesten eller innholdet;

(x) unngå, omgå eller deaktivere sikkerhetsfunksjoner eller protokoller eller mekanismer for digital rettighetsadminstrasjon i tjenestene;

(xi) infiltrere systemer som brukes til å drive tjenesten;

(xii) foreta noe for å forårsake eller utnytte kjente eller latente funksjonsfeil, programfeil eller andrefeil i tjenesten eller systemet som brukes til å drive tjenesten; eller

(xiii) forsøke å omgå restriksjoner i tjenestene basert på alder, geografi eller andre begrensninger som vi pålegger brukere.

Videre skal du overholde alle gjeldende lover og juridiske plikter, inkludert de som har å gjøre med områder som f.eks. opphavsrett, varemerker eller andre lover om immaterielle rettigheter, injuriering, ærekrenking, kommersiell injuriering, nedvurdering av produkter, brudd på personvern, tort, uanstendighet, obskønitet og brudd på opphavsrett og varemerker. Brudd på gjeldende lover kan medføre sivil påtale eller straffeforfølging og bøter.

Du godtar og er enig i at du alene er ansvarlig for å holde din konto, innloggings-ID og passord for tjenesten hemmelig, inkludert å ikke gjenbruke passord som du har brukt til tjenesten for en annen konto. Du er enig i at Pokémon ikke er ansvarlig for noe tap som kommer fra uautorisert bruk av dine Pokémon-kontoer.

Uavhengig av eventuelle motsigelser i disse vilkårene kan vi fra tid til annen, med eller uten varsel, innstille eller avslutte din adgang til hele eller deler av tjenesten og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene, når som helst.

6 OPPFØRSEL OG FELLESSKAPSTANDARDER. Det er forbudt å legge ut eller overføre materiale på tjenesten som kan: (i) forstyrre andres bruk av tjenesten; (ii) anses som fornærmende, ulovlig, uanstendig, obskøn, støtende eller truende på noen måte; (iii) oppfordre andre til å bryte loven; (iv) bryte noens opphavsrett eller eiendomsrett; (v) krenke andre brukeres personvern; (vi) inneholde et virus eller andre skadelige bestanddeler; eller (vii) inneholde falske eller villedende faktaerklæringer eller beskrivelser om opphavet til materialet eller kommunikasjonen.

Selv om vi fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå meldingspaneler, chatterom, diskusjoner, innlegg, overføringer og lignende på tjenesten, ar vi ikke pålagt å gjøre dette, og vi tar intet ansvar for innholdet i slik kommunikasjon. Vi kan endre, redigere eller fjerne brukermateriale og samtaler som vi mener er ulovlige, uanstendige, obskøne, støtende eller som ellers bryter med våre retningslinjer. Vi samarbeider fullt med alle politimyndigheter og rettsordre som forespør eller krever at vi avslører identiteten til personer som legge ut slikt materiale.

7. SPILLERES TRAINER CLUB-KONTI. For å få adgang til noen av funksjonene i tjenesten må du opprette en Pokémon Trainer Club-konto («PTC-konto»). Hvis du velger å opprette en PTC-konto, bruke en PTC-konto (club.pokemon.com/no/pokemon-trener-klubb/registrer/),til å melde deg på andre deler av tjenestene (f.eks. PTCGO, Play! Pokémon eller Pokémon Global Link), eller autentiserer identiteten din på tjenester som drives av tredjeparter (f.eks. Pokémon GO, TCGO-fora og Pokémons kundeserviceportal, samtykker du i å:

(i) oppgi sann, riktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv («profildata»).

(ii) opprettholde og betimelig oppdatere profildataene, slik at de forblir riktige.

(iii) bare inneha en PTC-konto..

(iv) aldri bruke en annen persons PTC-konto.

(v) ta fullt ansvar for aktiviteten på kontoen din og sikkerheten til påloggingsinformasjonen for kontoen.

Vi har rett til å innstille eller avslutte kontoen din, med eller uten varsel, og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten som følge av brudd på brukervilkårene eller hvis vi finner, etter eget forgodtbefinnende, at innstilling eller avslutning er det mest fornuftige for å støtte et rettferdig, sunt og sikkert miljø for brukere av tjenesten (inkludert deltakere i Play! Pokémon-programmet, PTCGO og alle andre deler av tjenesten.)

En spesiell melding om personvern og barn på nett Foreldre kan ønske at barna deres skal ha tilgang til tjenesten. Barn kan opprette en PTC-konto på vanlig måte, med ditt samtykke der dette kreves 

8. KONKURRANSER, UTTREKNINGER . Denne tjenesten kan gi henvisninger til konkurranser, uttrekninger og liknende (inkludert, men ikke begrenset til konkurranser i Play! Pokémon-programmet) som tilbyr premier eller krever at du sender inn materiale eller informasjon om deg selv. Hver konkurranse, uttrekning og andre begivenheter har sine egne regler, som du må lese og samtykke i før du kan delta.

9 PLAY! POKÉMON-PROGRAMMET. På grunn av Pokémon-produktenes popularitet kan det forekomme et stort antall video- og Pokémonkort-turneringer («Play! Pokémon-begivenheter») verden over, alle dager. Selv om vi organiserer enkelte spesialbegivenheter og konkurransebegivenheter, er de fleste Play! Pokémon-begivenheter organisert eller revet av uavhengige tredjeparter, for eksempel forhandlere av byttekortspill. Selv om de fleste Play! Pokémon-begivenheter ikke drives av oss, legger vi ut informasjon vi mottar om Play! Pokémon-begivenheter fra uavhengige Play! Pokémon-organisatorer på tjenesten. Slik informasjon inkluderer event-tider og -steder og navn og ranking til PTC kontoholdere som har valgt dere i sitt spill. Pokémon-innstillinger skal ha denne informasjonen postet til tjenesten. Informasjon vi mottar fra disse uavhengige organisatorene av Play! Pokémon-begivenheter lar oss lage og legge ut spillerrangeringer basert på resultatene fra turneringer. Pokémon vil gjøre det som med rimelighet kan forventes for å legge ut riktig og oppdatert informasjon på tjenesten, men verken fremfører eller garanterer på noen måte nøyaktigheten, viktigheten eller fullstendigheten til informasjon på tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, resultater fra turneringer og spillerrangeringer.

10. PRODUKTER OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER. Denne tjenesten kan inneholde lenker til nettsteder, tjenester og plattformer fra tredjeparter, som verken eies eller kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som drives av tredjeparter, inkludert innhold på nettsteder som drives av distributører som lenker til tjenesten med samtykke fra Pokémon. Videre er vi ikke ansvarlig for å opprettholde materialer det henvises til fra andre nettsteder, og vi gir ingen garanti for nettstedet eller tjenesten i en slik kontekst. I tillegg kan enkelte funksjoner i tjenesten kreve at du registrerer spesifikk informasjon, inkludert spill-ID-nummer, kontoinformasjon fra tredjeparter (f.eks. kontoinformasjon for iTunes eller Google Play, og/eller bruke programvare/maskinvare fra Nintendo™ eller Nintendo Network til å delta i enkelte av funksjonene i tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for feil og mangler i slik maskinvare, programvare eller tjenester, inkludert eventuell skade på spilldata og poenger osv. Vil du ha ytterligere informasjon om maskinvare og programvare fra Nintendo, kan du gå til Nintendos nettsted, https://www.nintendo.no/.

11. VIRTUELT INNHOLD. Fra tid til annen kan vi tillate deg å bruke «ekte» penger til å kjøpe virtuelt innhold. «Virtuelt innhold» er et generisk begrep for produkter og tjenester som er tilgjengelig gratis for brukere, via kodekort-innløsing, eller for kjøp i tjenesten, som kan brukes i tjenesten til å få adgang til bestemte funksjoner og annet virtuelt innhold. Virtuelt innhold omfatter, men er ikke begrenset til, virtuelle elementer som f.eks. digitale byttekort, korthylser og mynter, samt virtuell valuta i tjenesten, som f.eks. edelstener, billetter og trenersymboler («virtuell valuta». Enkelte av funksjonene i tjenestene kan være utilgjengelige hvis de ikke kjøpes.

Fra tid til annen, og etter eget forgodtbefinnende, kan vi gjøre det mulig for brukere å få virtuelt innhold gratis, til nedsatt pris eller som bonusinnhold når du anskaffer annet virtuelt innhold eller ekte innhold, som f.eks. bestemte fysiske Pokémon-byttekort. Du kan bare anskaffe virtuelt innhold for det beløpet og til de tidspunktene vi tillater, etter vårt eget forgodtbefinnende, og du kan bare kjøpe virtuelt innhold til personlig bruk i tjenesten. Innlemming av virtuelt innhold på et bestemt tidspunkt verken betyr eller garanterer at det samme virtuelle innholdet vil være tilgjengelig til enhver tid. Alle funksjoner, innhold, egenskaper og spesifikasjoner for virtuelt innhold som beskrives eller vises i tjenesten kan endres, når som helst og uten varsel.

Virtuelt innhold har ingen pengeverdi og kan ikke heves for juridisk valuta, tjenester eller andre verdigjenstander utenfor tjenestene. Virtuelt innhold som er anskaffet via tjenesten får du under en begrenset personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens for bruk av tjenestene, som ikke kan viderelisensieres. Du har ingen eierinteresse, rett til eller tittel til noe av det virtuelle innholdet som vises i eller kommer fra tjenesten, og virtuelt innhold kan ikke overføres eller videreselges på noen måte, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av oss. Vi kan når som helst og for eget forgodtbefinnende avslutte din lisens til virtuelt innhold.

12. KJØP AV VIRTUELT INNHOLD For alle betalinger for alt virtuelt innhold som selges i tjenesten vil vi, eller en betalingstjeneste som opptrer på våre vegne, belaste kredittkortet ditt eller en annen betalingsmåte. Alle priser for virtuelt innhold vises uten skatt.Alle priser for virtuelt innhold vises uten skatt. Du samtykker i å betale alle gebyr og gjeldende skatt som ilegges deg eller andre som bruker en konto registrert på deg. Dersom kredittkortselskapet eller den alternative betalingsleverandøren nekter å betale oss for et beløp kreditert til kontoen din, har vi rett til å slette det virtuelle innholdet eller produkter og tjenester som ble kjøpt med virtuelt innhold fra kontoen din. Du samtykker i at du ikke vil avbryte eller reversere betalinger for slikt virtuelt innhold eller på andre måter prøve å svindle oss. Dersom det blir nødvendig med rettslige tiltak for å kreve inn beløp du skylder oss, samtykker du i å betale oss for alle utgifter vi påføres når vi innhenter disse, inkludert betaling til advokat og andre juridiske utgifter.

ALLE KJØP AV VIRTUELT INNHOLD KAN IKKE RETURNERES ELLER REFUNDERES. Hvis du kasserer inn virtuell valuta for å kjøpe virtuelle artikler i spillet, mister du enhver lovmessig rett til å trekke deg, fordi vi begynner å utføre tjenestene våre idet du bytter virtuell valuta mot virtuelt innhold. Hvis et problem med kontoen din eller andre årsaker fører til at du mister virtuelt innhold og vi kan bekrefte at du hadde det, vil vi gjøre det som kommersielt er rimelig for å erstatte dem.

DU VIL IKKE FÅ PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKT VIRTUELT INNHOLD NÅR EN KONTO ER STENGT, UAVHENGIG OM DEN BLE STENGT FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG. Enkelte jurisdiksjoner kan gi deg ytterligere juridiske rettigheter, inkludert en venteperiode som gir deg rett til å trekke deg fra et kjøp. Ingenting heri er ment å begrense din rett til å returnere eller avbryte kjøp av virtuelt innhold etter lokal lov.

13.  BYTTE AV VIRTUELT INNHOLD Enkelte deler av tjenesten tillater brukeren å bytte virtuelt innhold med andre brukere.Enkelte deler av tjenesten tillater brukeren å bytte virtuelt innhold med andre brukere. Du samtykker i at din beslutning om å utføre bytte av virtuelt innhold foregår helt etter ditt eget forgodtbefinnende og din egen risiko. Vi sjekker ikke byttepartnere og vi garanterer ikke at byttet blir tilfredsstillende eller at byttet er et rettferdig bytte av verdier mellom partene. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre, etter eget forgodtbefinnende og med eller uten varsel, hva og når virtuelt innhold kan byttes mellom og blant brukere. Ikke-byttbare artikler kan ikke byttes under noen omstendigheter.

I enkelte tilfeller kan byttet virtuelt innhold bare byttes mot lignende artikler (f.eks. et sjeldent kort kan bare byttes mot et annet sjeldent kort). Du må ikke under noen omstendigheter bytte virtuelt innhold mot «ekte» penger, andre varer eller tjenester utenfor tjenesten, eller løfter om å gi bestemte produkter eller tjenester, verken innenfor eller utenfor tjenesten. Ethvert forsøk på å bytte utenfor tjenesten, bytte en forbudt artikkel eller komme med et tilbud om å bytte artikler der handelen er avhengig av en hendelse (f.eks. utfallet av en PTCGO-kamp) kan føre til at PTC-kontoen din innstilles eller avsluttes.

14. OPPDATERINGER OG ENDRINGER I TJENESTEN. Fra tid til annen kan vi utstede programoppdateringer og -korrigeringer for tjenesten, som du må installere for å kunne bruke de delene av tjenesten. Du samtykker i å motta og installere slike korrigeringer og oppdateringer for å kunne fortsette å bruke tjenesten. Du godtar også at hele eller deler av tjenesten kan utsettes for serverproblemer som gjør at den midlertidig er utilgjengelig, og at vi etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel kan avslutte hele eller deler av tjenesten. Du godtar at du ikke har noen regress mot oss, selv om dette fører til at du taper en kamp, mister virtuelt innhold eller ikke får videre adgang til hele eller deler av tjenesten.

15. ANSVARSFRASKRIVELSE. TJENESTEN OG ALT INNHOLDET DERI LEVERES «SOM DET ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTI FOR TITTEL ELLER IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VED Å BRUKE DENNE TJENESTEN GODTAR DU AT DIN BRUK AV TJENESTEN FOREGÅR UTELUKKENDE FOR DIN RISIKO, AT DU TAR FULLT ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED UTFØRING AV SERVICE OG REPARASJONSARBEID PÅ UTSTYR DU BRUKER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV TJENESTEN, OG AT VERKEN POKÉMON ELLER NOEN AV DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER REPRESENTANTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSINNEHAVERE OG/ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER PÅ NOEN MÅTE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DENNE TJENESTEN.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET FRA POKÉMONS SIDE, VIL POKÉMON ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE REPRESENTANTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSINNEHAVERE OG/ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER, VÆRE ANSVARLIG FOR FØLGESKADER, DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, STRAFFEGEBYRER ELLER SPESIELLE SKADER SOM SKYLDES (A) BRUK AV, (B) MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, ELLER (C) FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET OG FUNKSJONENE I DENNE TJENESTEN, SELV OM POKÉMON ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR SELSKAPET HAR BLITT FORTALT OM FAREN FOR SLIK SKADE. ENKELTE DELSTATER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV FØLGESKADER ELLER UTILSIKTEDE SKADER, OG BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE NEVNT OVENFOR GJELDER DERFOR IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.ENKELTE DELSTATER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV FØLGESKADER ELLER UTILSIKTEDE SKADER, OG BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE NEVNT OVENFOR GJELDER DERFOR IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL DET TOTALE ANSVARET TIL POKÉMON OG DERES REPRESENTANTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSINNEHAVERE OG/ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG HANDLINGER (ENTEN KONTRAKTMESSIG ELLER TORT) OVERSTIGE 100 DOLLAR.

DU FORSTÅR AT GARANTIFRASKRIVELSEN OG BEGRENSNINGENE FOR ANSVAR OG OPPREISNING SOM ER ANGITT OVENFOR ER ET VILKÅR VI STILLER FOR Å GJØRE TJENESTEN TILGJENGELIG FOR DEG. UTEN DISSE VERKEN KAN ELLER VIL VI GJØRE TJENESTENE TILGJENGELIG. Du godtar at hvis vi oppdager at du har brutt hele eller deler av disse vilkårene, kan vi gå til de steg vi mener er riktig, inkludert, men ikke begrenset til, å avslutte PTC-kontoen din og din tilgang til tjenestene. Du samtykker i at hvis det skjer, vil du ikke motta kompensasjon eller tilbakebetaling for artikler som kan være assosiert med kontoen din på det tidspunkt den avsluttes.

16. SKADESLØSHET. Du samtykker i å holde skadesløs, forsvare og holde Pokémon og deres tilknyttede selskaper og disses respektive representanter, direktører, ansatte, informasjonsleverandører, lisensgivere, lisensinnehavere og/eller tilknyttede selskaper (samlet «de skadesløse partene»), skadesløse fra og mot enhver form for ansvar og kostnader(inkludert, uten begrensning, advokatgebyrer og -kostnader) som oppstår i forbindelse med brudd på disse brukervilkårene fra din side eller fra de ovenstående fremføringer, garantier og bestemmelser. Du vil samarbeide i den grad det med rimelighet er nødvendig til forsvar mot eventuelle krav. Pokémon forbeholder seg retten til, for egen regning, og utføre eksklusivt forsvar og kontroll av anliggender som ellers ville vært underlagt skadesløshet fra din side, og du vil ikke under noen omstendigheter inngå forlik uten skriftlig tillatelse fra Pokémon.

17. GENERELLE BESTEMMELSER. Disse vilkårene, våre retningslinjer for personvernt og eventuelle andre vilkår som er lagt ut på denne tjenesten utgjør tilsammen hele avtalen mellom Pokémon og deg i forbindelse med din bruk av denne tjenesten. Alle tiltak du kan benytte deg av i forbindelse med din bruk av tjenesten må startes innen ett år etter at kravet eller handlingen oppstår. Hvis en kompetent jurisdiksjon mener at en eller flere bestemmelser i disse brukervilkårene ikke kan håndheves, vil bestemmelsen håndheves i den grad det er tillatt, for å samsvare med intensjonen i denne avtalen, og resten av vilkårene vil forbli fullt ut gyldige. Disse vilkårene styres av og er opprettet i samsvar med lovene i delstaten Washington, med unntak av bestemmelsene om lovkonflikt, slik de gjelder for avtaler som utføres av innbyggere i delstaten Washington, og utført helt og holden innenfor delstaten Washington, og du vil være underlagt personlig jurisdiksjon. Du samtykker ugjenkallelig i at delstaten og de føderale domstolene i delstaten Washington i USA har eksklusiv myndighet over eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, når det gjelder krav som du fremmer mot oss, og vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle krav du fremmer mot oss. Du samsvarer i å varsles pr. post i delstaten du bor i, slik du har spesifisert denne for oss. PARTENE GIR HERVED AVKALL PÅ RETTEN TIL JURYRETTSSAK. Du samtykker i at denne bestemmelsen skal overleve avsluttet eller utgått avtale.

Tilbake til toppen