Juridisk informasjon

© 2023 Pokémon. © 1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Pokémon, Pokémon navn på figurer, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Wii, Wii U, og WiiWare er varemerker til Nintendo. Andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Distribusjon, i noen som helst form og i alle kjente nåværende eller fremtidige kanaler, av avledede produkter basert på opphavsrettsbeskyttede varemerker, tjenestemerker, varenavn og annen patentbeskyttet eiendom («fankunst») tilhørende The Pokémon Company International, Inc., dets tilknyttede selskaper og lisensgivere (Pokémon) medfører at fankunstens skaper gir Pokémon en avgiftsfri, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende lisens for å bruke, overføre, kopiere, endre og vise fankusten (og kunst avledet fra den) til ethvert formål.  Det vil ikke gis noe som helst vederlag eller kompensasjon for noen form for fankunst.   Fankunstens skaper frasier seg ethvert krav om at bruken av fankunsten bryter noen av skaperens rettigheter, inkludert moralske rettigheter, personvernrettigheter, eiendomsrettigheter, reklamerettigheter, rettigheter til å få anerkjennelse for materiell eller ideer, eller noen annen form for rettigheter, herunder retten til å godkjenne måten slikt materiell blir brukt på.  Det betyr på ingen måte at Pokémons bruk av fankunst utgjør at fankunstens skaper kan bruke Pokémon åndsverk eller fankunst utover personlig, ikke kommersiell bruk privat.

Tilbake til toppen