Juridiske oplysninger

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Pokémon, navne på Pokémon-figurer, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Wii, Wii U, og WiiWare er varemærker tilhørende Nintendo. Andre varemærker ejes af deres respektive ejere.

Distribution i alle former og via alle kanaler kendt nu eller i fremtiden af afledte værker baseret på de ophavsretligt beskyttede varemærker, tjenestemærker, handelsnavne og anden beskyttet ejendom (fanart) af The Pokémon Company International, Inc., dets partnere og licensgivere (Pokémon) udgør en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, overdragelig, underlicenserbar, verdensomspændende licens fra fanart-skaberen til Pokémon, der giver rettigheden til at bruge, overføre, kopiere, ændre og vise fanart (og de afledte produkter heraf) til ethvert formål.  Der vil ikke blive givet yderligere vederlag eller kompensation af nogen slags for nogen fanart.   Fanart-skaberen fraskriver sig ethvert krav om, at brugen af fanart krænker nogen af vedkommendes rettigheder, herunder moralske rettigheder, fortrolighed, beskyttet ejendomsret, reklamerettigheder, ophavsret til materiale eller ideer, eller alle andre rettigheder, herunder retten til at godkende måden, hvorpå sådant materiale anvendes.  Pokémons brug af fanart giver utvetydigt fanart-skaberen ret til at bruge Pokémons intellektuelle ejendom eller fanart ud over en personlig, ikke-kommerciel brug i hjemmet.

Tilbage til toppen