Vilkår for anvendelse

Seneste Opdatering: 3. maj, 2018

LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT FØR ANVENDELSE AF DENNE TJENESTE.

1. HVILKE TJENESTER DÆKKER DISSE VILKÅR? Disse brugsvilkår ("vilkårene") dækker følgende produkter og tjenester ("tjenesterne"), uanset adgang og/eller brug, som drives eller på anden måde stilles til rådighed af Pokémon Company International, Inc. eller dets søsterselskaber ("Pokémon" eller "vi", "os" eller "vores"):

(i)                  www.Pokemon.com;

(ii)                 Pokémon Trainer Club konto systemet;

(iii)                alle apper udgivet af Pokémon, hvad enten til tablets, smart-TV, spillekonsoller, sociale medieplatforme, mobilenheder eller andre platforme ("apper"), medmindre andet er angivet i appen;

(iv)                Pokémon Trading Card Game Online ("PTCGO");

(v)                 alle nyhedsbreve udsendt eller distribueret af Pokémon; og

(vi)                alle andre interaktive funktioner, tjenester og kommunikation leveret af Pokémon. 

2. DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. Ved at åbne, downloade eller bruge tjenesten, accepterer du at have læst, forstået og accepteret disse vilkår. samt ethvert adfærdskodeks, som vi måtte fremlægge til enhver tid. Når du giver samtykke for en mindreårig til at bruge tjenesten, accepterer du også at den mindreårige vil være bundet af vilkårene. Pokémons beskyttelse af personfølsomme oplysninger (http://www.pokemon.com/dk/fortrolighedspolitik/) ("Privacy Notice"), forklarer Pokémons indsamling, brug, videregivelse og afsløring af dine personlige oplysninger, som du har oplyst eller som er indsamlet. Ved at acceptere at være bundet af disse vilkår accepterer du også at du har læst og forstået beskrivelsen af indsamling, brug, videregivelse og afsløring af dine personlige oplysninger eller data i Beskyttelse af personfølsomme oplysninger (og som ændres fra tid til anden). Du bør gennemse beskyttelsen af personfølsomme oplysninger inden du benytter servicen.

Hvis du ikke accepterer til disse vilkår, må du ikke skaffe dig adgang til eller bruge tjenesten. Vi kan opdatere og ændre vilkårene til enhver tid. Din fortsatte brug af tjenesten betyder, at du har accepteret disse ændringer.

3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET, INDHOLD AF TJENESTEN, SAMT BRUGERINDLÆG. Medmindre andet er nævnt, er alt indhold på tjenesten, herunder artikler, illustrationer, skærmbilleder, grafik, logoer, downloads eller andre filer, Pokémons ejendom og er beskyttet i USA og internationalt af ophavsret, varemærker og anden intellektuel ejendomsret. Varemærker og ophavsret for tredjepartsspil og karakterer ejes af de virksomheder, som markedsfører eller licenserer disse produkter. Fordi vi modtager tusindvis af sådanne anmodninger, er vores politik at afslå brugen af vores varemærker og ophavsrettigheder. Underlagt enhver begrænsning i henhold til gældende lovgivning, erkender og accepterer du, at du ikke har ejendomsret eller andre rettigheder til indholdet på tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, indhold, som du har skabt eller udviklet, herunder "Trainer-billeder", skærmnavne, spilleresultater, chat-indhold, og andre beskeder sendt til en tjeneste eller direkte til os.

Al kommunikation, opfordrede tilbagemeldinger og andet materiale fremsendt til tjenesten (via email eller på anden vis) er ikke-fortrolige og ikke-ophavsretsligt beskyttet. Ved at fremsende materiale til tjenesten afgiver du krav på, at brugen af materialet krænker nogen af dine rettigheder, herunder moralske rettigheder, fortrolighed, ejendomsret, reklamerettigheder, ophavsret til materiale eller ideer, eller alle andre rettigheder, herunder retten til at godkende måden, hvorpå sådant materiale anvendes. Endvidere giver du os og vores eventuelle efterfølgere og befuldmægtigede en evig, gratis, verdensomspændende ret til at bruge, formidle, kopiere og vise sådan fremsendt information og materiale i alle kendte og fremtidige medier, og erklærer, at du har alle nødvendige rettigheder til en sådan fremsendelse. Ingen yderligere erkendtlighed eller kompensation vil blive givet for materiale eller information (herunder, men ikke begrænset til, kreativt, finansielt, forretningsmæssigt, kommercielt osv.) fremsendt på nogen måde. Det er også vigtigt for succesen for en række af vores tjenester, at eventuelle fejl eller problemer, du opdager, indberettes fortroligt og direkte til Pokémons kundeservice, så vi kan forholde os til dem hurtigst muligt.  Besøg Pokémon Support for oplysninger om, hvordan vi kan kontaktes.

Meninger, råd og al anden information udtrykt af tredjeparter om tjenesten, repræsenterer deres egne synspunkter og ikke Pokémons. Du bør ikke forlade dig på sådanne meninger, råd eller anden information. Hverken Pokémon eller nogen af dets søsterselskaber eller deres respektive agenter, direktører, ansatte, informationsudbydere, licensgivere, licenstagere, funktionærer og/eller søsterselskaber vil være ansvarlige eller hæfte for sådanne afgørelser baseret på sådan information.

4. KRAV VEDRØRENDE OPHAVSRETLIGE KRÆNKELSER. Hvis du mener, at en del af tjenesten krænker in ophavsret, og du ønsker at indgive en underretning om krænkelse af ophavsret til os, se venligst http://www.pokemon.com/us/copyright/ for vejledning om fremsendelse af underretning om krænkelse af ophavsret til os.

5. BRUGERRETTIGHEDER OG -RESTRIKTIONER. Disse vilkår giver dig tilladelse til, under individuelle forhold, at bruge indholdet af tjenesten stillet til din rådighed kun til personlig og ikke kommerciel hjemmebrug.  Du må under ingen omstændigheder:

(i) Ændre eller fjerne nogen ophavsret eller anden ejendomsretslig meddelelse fra indholdet af tjenesten;

(ii) Ændre eller skabe afledte værker baseret på indholdet,

(iii) bruge eller formidle brugen af nogen uautoriseret tredjepatrts-software (f.eks. bots, mods, hacks, eller scripts) for at ændre eller automatisere driften af tjenesten, uanset om det er til dig selv eller tredjepart,

(iv) bruge indholdet på nogen måde (a) til at foreslå en sammenslutning med andre produkter, tjenester eller mærker, (b) der vil kunne skabe forvirring blandt kunderne, (c) eller som nedvurderer eller miskrediterer Pokémon, (d) eller på anden måde er udnyttelse til kommercielle formål, (e) eller som på anden måde krænker vores intellektuelle ejendomsrettigheder,

(v) downloade dele af indholdet til en database af nogen grund,

(vi) nedbryde, adskille eller genanvende nogen del af tjenesten, eller på anden måde bruge en tjeneste til andre formål end dem, der er angivet af os og i forbindelse med driften af tjenesten,

(vii) udvikle funktionelt tilsvarende produkter eller tjenester til nogen tjeneste,

(viii) bruge en tjeneste til fordel for nogen tredjepart eller overføre adgang til tjenester for nogen tredjepart;

(ix) bruge tjenesten eller dens indhold til kommercielle formål, herunder, men ikke begrænset til (a) at sælge adgang til hele eller dele af tjenesten, eller (b) placere reklamer, sponsorater eller kampagner på eller inden i tjenesten eller dens indhold,

(x) undgå, omgå eller deaktivere nogen sikkerheds- eller digital rettighedsadministrerende protokol eller mekanisme i nogen tjeneste,

(xi) infiltrere noget system, der bruges til drift af tjenesten,

(xii) foretage nogen handling, der kan forårsage eller udnytte kendte eller latente funktionsfejl, bugs eller andre defekter i tjenesten eller systemet brugt til drift af tjenesten, eller

(xiii) forsøge på at omgå nogen begrænsning i nogen tjeneste baseret på alder, geografi eller anden restriktioner pålagt af os.

Endvidere skal du overholde alle gældende love og juridiske forpligtelser, herunder sådanne, der vedrører områder som ophavsret, varemærker og anden intellektuel ejendomsret, injurier, bagvaskelse, æreskrænkelse, handelsinjurier, produktnedvurdering, chikane, fortrolighedskrænkelse, erstatningsret, obskønitet, uanstændighed og ophavsrets- eller varemærkekrænkelse. Overtrædelse af gældende love kan medføre civil og/eller kriminel retsforfølgelse og straf.

Du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for at opretholde fortroligheden vedrørende din konto, login-id og kodeord brugt i forbindelse med servicen, bl.a. ved ikke at genbruge kodeord, du har brugt til en anden konto i servicen. Du accepterer, at Pokémon ikke er ansvarlig for ethvert tab, der måtte være opstået som følge af uautoriseret brug af dine Pokémon-konti.

Uanset hvad der ellers er angivet i disse vilkår, kan vi til enhver tid, med eller uden varsel, afbryde eller afslutte din adgang til en del af eller hele tjenesten og nægte enhver eller al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten på ethvert tidspunkt.

6. ADFÆRDS- OG FÆLLESSKABSSTANDARDER. 

Det er dig ikke tilladt at postere eller fremsende noget materiale til tjenesten der kan (i) forstyrre nogen andens brug af tjenesten, (ii) betragtes som grov, ulovlig, krænkende, obskøn, fornærmende eller truende på nogen måde, (iii) opfordre nogen til at bryde loven, (iv) krænke nogens ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, (v) misbruge en anden brugers fortrolighed, (vi) indsætte en virus eller anden skadelig komponent, eller (vii) indsætte falske eller vildledende udsagn om fakta eller beskrivelser vedrørende oprindelse af materiale eller kommunikation.

Selv om vi til enhver tid kan overvåge eller gennemgå opslagstavler, chatrum, diskussioner, posteringer, transmissioner og lignende for tjenesten, er vi under ingen omstændigheder forpligtet til at gøre dette og tager intet ansvar for følger af indholdet af en sådan kommunikation. Vi kan ændre, redigere eller fjerne alt brugermateriale eller samtaler, som vi anser for ulovlige, uanstændige, obskøne, krænkende eller som på anden måde overtræder vores politik på nogen måde. Vi vil samarbejde fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der opfordrer til eller pålægger os at afsløre identiteten af enhver postering af sådant materiale.

7. PLAYER TRAINER CLUB-KONTI. For at få adgang til visse funktioner af tjenesten, skal du oprette en Pokémon Trainer Club-konto ("PTC-konto"). Hvis du vælger at oprette en PTC-konto (https://club.pokemon.com/dk/pokemon-traener-klub/log-ind/), bruge en PTC-konto til at melde di til andre dele af tjenesten (f.eks. PTCGO, Play! Pokémon, eller Pokémon Global Link), eller bekræfte din identitet på tjenester drevet af en tredje part (såsom Pokémon GO, TCGO fora, og Pokémons kundeserviceportal), skal du cceptere følgende:

(i) give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv ("profildata"),

(ii) vedligeholde og omgående opdatere profildata for at bevare dem nøjagtige.

(iii) kun have en PTC-konto,

(iv) aldrig bruge en anden persons PTC-konto.

(v) påtage dig fuldt ansvar for aktiviteten på din konto og sikkerheden af din kontos legitimationsoplysninger.

Vi har ret til at suspendere eller opsige din konto med eller uden varsel, og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten på grund af overtrædelse af vilkårene, eller hvis vi efter eget skøn vurderer, at suspendering eller opsigelse er til fordel for at støtte et retfærdigt, sundt og sikkert miljø for brugere af tjenesten (inklusiv deltager i Play! Pokémon Program, PTCGO eller andre dele af tjenesten.)

En særlig bemærkning vedrørende fortrolighed og børn, som er online Forældre ønsker måske at deres børn kan få adgang til denne tjeneste. Børn kan oprette en PTC-konto ved hjælp af den almindelige procedure og med din tilladelse i passende omfang

8. KONKURRENCER OG LODTRÆKNINGER. Denne tjeneste kan henvise til konkurrencer, lodtrækninger eller lignende arrangementer (herunder uden begrænsning Play! Pokémon Program mesterskabsarrangementer), der tilbyder præmier eller kræver, at du indsender materiale eller oplysninger om dig selv. Hver konkurrence, lodtrækning eller anden sådan begivenhed har sine egne regler, som du skal læse og acceptere, før får adgang til den.

9. PLAY! POKÉMON PROGRAM. På grund af Pokémon-produkternes popularitet, kan et stort antal af rigtige Pokémon byttekort og videospil-turneringer ("Play! Pokémon Events") forekomme over hele verden på en given dag. Vi organiserer visse særlige begivenheder og mesterskabsarrangementer, men de fleste Play! Pokémon Events organiseres eller drives af uafhængige tredjepartsorganisationer, såsom forhandlere af byttekortspil. Selv om de fleste Play! Pokémon Events ikke drives af os, udsender vi visse oplysninger på tjenesten, som vi modtager om Play!  Pokémon Events fra uafhængige Play! Pokémon Event-arrangører. Sådanne oplysninger omfatter arrangements-tidsplaner og lokaliteter, samt navne og placeringer for PTC-kontoholdere, der har valgt denne mulighed i deres Play! Pokémon indstillinger for at have denne information sendt til servicen. Oplysninger modtaget fra disse uafhængige Play! Pokémon Event-arrangører gør det muligt for os at oprette og indsætte placeringer baseret på turneringsresultaterne. Pokémon vil anvende rimelige bestræbelser på at inkludere nøjagtig og opdaterede oplysninger på tjenesten, men Pokémon fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art om oplysningernes nøjagtighed, aktualitet eller fuldkommenhed på tjenesten, herunder uden begrænsning, turneringsresultater og spillerplaceringer.

10. TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER. Tjenesten kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, tjenester og platforme, der ikke ejes af eller kontrolleres af os. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af en hjemmeside, som drives af en tredjepart, herunder indholdet af en hjemmeside drevet af en distributør, der forbinder sig til tjenesten med Pokémons samtykke.  Vi er heller ikke ansvarlige for vedligeholdelse af materialer, der refereres til fra en anden hjemmeside, og giver ingen garantier for denne hjemmeside eller dens tjeneste i sådan sammenhæng. Endvidere kan visse funktioner i tjenesten kræve, at du registrerer bestemte oplysninger, herunder spil ID-nummer kontooplysninger for tredje -part kontooplysninger) og/eller bruger Nintendo™ hardware/software eller Nintendos netværk for at deltage i visse af tjenestens funktioner. Vi er ikke ansvarlige for nogen svigt af sådan hardware, software eller tjenester, inklusiv eventuel skade på spil data eller spil points, etc. For yderligere oplysninger vedrørende Nintendos hardware og software, se Nintendos hjemmeside på www.nintendo.dk.

11. VIRTUELT INDHOLD. Vi kan til tider tillade dig at bruge "rigtige" penge til at købe virtuelt indhold. "Virtuelt indhold" er en generisk betegnelse for produkter og tjenester til rådighed for brugere uden betaling, via indløsning af nøglekort eller til køb inden for tjenesten, der kan bruges inden for tjenesten til at få adgang til visse funktioner og andet virtuelt indhold. Virtuelt indhold omfatter, men er ikke begrænset til, virtuelle genstande såsom digitale byttekort, kortlommer og mønter, samt virtuel valuta, såsom juveler, billetter og Trainer-poletter ("virtuel valuta"). Visse funktioner i tjenesten kan være utilgængelige, hvis de købes.

Vi kan til enhver tid og efter eget skøn give adgang for brugere til at erhverve bestemt virtuelt indhold uden betaling, til nedsat pris eller som bonusindhold, når du erhverver andet virtuelt indhold eller rigtigt indhold, såsom visse fysiske Pokémon Trading Card-produkter. Du kan kun erhverve virtuelt indhold i mængder og til tider angivet af os efter eget skøn, og du må kun købe virtuelt indhold til dit eget personlige brug inden for tjenesten. Inkluderingen af sådant virtuelt indhold på et bestem tidspunkt indebærer eller garanterer ikke, at det samme virtuelle indhold vil være tilgængeligt på noget andet tidspunkt.  Alle beskrevne eller afbildede funktioner, indhold, aktiviteter og specifikationer af virtuelt indhold i tjenesten kan ændres til enhver tid uden varsel.

Virtuelt indhold har ingen økonomisk værdi og kan ikke indløses til ægte valuta, tjenester eller varer uden for tjenesten. Virtuelt indhold modtaget via tjenesten leveres til dig under en begrænset, personlig, uigenkaldelig licens til bruge inden for tjenesten, som ikke kan overføres eller viderelicenceres. Du har ingen ejendomsret, ret eller adkomst til virtuelt indhold, der vises eller stammer fra tjenesten, og virtuelt indhold må ikke overdrages eller videresælges på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er tilladt af os. Vi kan opsige din licens til virtuelt indhold til enhver tid efter vores skøn.

12.  KØB AF VIRTUELT INDHOLD. Alle gebyrer for ethvert virtuelt indhold, som sælges i tjenesten, vil vi eller betalingsformidlere, som handler på vores vegne, fakturere til dit kreditkort eller anden betalingsmetode. Alle priser for virtuelt indhold vises uden moms.  Du accepterer at betale alle relevante afgifter og skatter, som du pådrager dig eller andre, der benytter en konto registreret i dit navn. I tilfælde af, at dit kreditkort eller anden betalingsudbyder nægter at betale os et beløb krediteret til din konto, har vi retten til at slette det virtuelle indhold eller produkter eller tjenester købt med sådant virtuelt indhold fra din konto. Du godkender, at du ikke kan annullere eller tilbageføre betalinger for noget virtuelt indhold eller på anden måde vil forsøge at bedrage os.  I tilfælde af, at et søgsmål bliver nødvendigt for at inddrage tilgodehavender, accepterer du at refundere os alle udgifter til at inddrage det skyldige beløb, herunder advokatsalær og andre juridiske udgifter.

ALLE KØB AF VIRTUELT INDHOLD KAN IKKE RETURNERES ELLER TILBAGEBETALES. Hvis du indløser virtuel valuta for at købe virtuelle ting i spillet, mister du enhver lovbestemt fortrydelsesret, idet vi begynder udførelsen af vores tjenester ved indløsning af virtuel valuta for virtuelt indhold. Hvis du på grund af et problem med din konto eller af anden årsag mister virtuelt indhold, og vi kan bekræfte, at du har haft det, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at erstatte det.

DU VIL IKKE MODTAGE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGT VIRTUELT INDHOLD, NÅR EN KONTO LUKKES, HVAD ENTEN EN SÅDAN LUKNING ER FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG. Visse juridiske områder kan give yderligere lovbestemte rettigheder, herunder en fortrydelsesfrist, som giver dig mulighed for at fortryde et køb. Intet heri er beregnet til at begrænse din retur- eller fortrydelsesret for dit køb af virtuelt indhold i henhold til lokal lovgivning.

13.  HANDEL MED VIRTUELT INDHOLD. Visse dele af tjenesten tillader en bruger at bytte virtuelt indhold med andre brugere. Du anerkender, at din beslutning om at indgå nogen form for handel af virtuelt indhold er efter eget skøn og på egen risiko. Vi screener ikke handelspartnere og vi giver ingen garanti for, at en handel vil være tilfredsstillende, eller at handler vil være en fair udveksling af værdi mellem parterne i denne handel. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn, med eller uden varsel, at afgøre hvilket og hvornår virtuelt indhold kan forhandles mellem brugere. Uoverdragelige varer kan ikke forhandles under nogen omstændigheder.

I nogle tilfælde kan virtuelt indhold kun byttes til lignende varer (f.eks. kan et sjældent kort kun byttes for et andet sjældent kort). Under ingen omstændigheder må du bytte nogen form for virtuelt indhold for "rigtige" penge, en anden vare eller tjeneste uden for tjenesten, eller et løfte om levering af bestemte produkter eller tjenester, hverken inden- eller udenfor tjenesten. Ethvert forsøg på at handle udenfor tjenesten, at handle med forbudte varer, eller fremsætte et handelstilbud, hvor handlen er betinget af en omstændighed (f.eks. resultatet af en  PTCGO-kamp) kan resultetere i at din PTC-konto bliver suspenderet eller lukket.

14. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER TIL TJENESTEN. Vi kan til enhver tid udstede programrettelser eller opdateringer for dele af tjenesten, som skal installeres for fortsat at kunne bruge disse dele af tjenesten. Du giver samtykke til at modtage og installere disse programrettelser og opdateringer for at kunne fortsætte med at bruge tjenesten. Du accepterer også, at hele eller dele af tjenesten kan opleve serverproblemer, der gør den midlertidigt utilgængelig, og at vi efter eget skøn og uden varsel kan nedlægge hele eller dele af tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil have regres af nogen art imod os, selvom dette får dig til at tabe en kamp, miste virtuelt indhold eller miste adgang til hele eller dele af tjenesten.

15. ANSVARSFRASKRIVELSE. TJENESTEN OG ALT INDHOLD HERI LEVERES »SOM DET ER« UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VED AT BRUGE TJENESTEN ANERKENDER DU, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO, AT DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR FOR OMKOSTNINGER, DER ER FORBUNDET MED AL SERVICERING ELLER REPARATION AF ENHVER FORM FOR UDSTYR, SOM DU BRUGER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER NOGEN AF DERES PARTNERE ELLER RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMANTER, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER ASSOCIEREDE KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR SKADE FORBUNDET MED BRUG AF TJENESTEN.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, POKÉMONS FORSØMMELIGHED, VIL POKÉMON ELLER NOGEN AF DERES ASSOCIEREDE ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMANTER, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER ASSOCIEREDE VÆRE ANSVARLIGE FOR PÅFØLGENDE, DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE ELLER SPECIELLE SKADER, SOM RELATERER TIL (A) BRUG, (B) MANGLENDE EVNE TIL BRUG ELLER (C) FEJL ELLER UDELADELSER I TJENESTENS INDHOLD OG FUNKTIONER, SELV HVIS POKÉMON ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ DE OVERSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL POKÉMONS ELLER NOGEN AF DERES ASSOCIEREDES ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTERS, DIREKTØRERS, ANSATTES, INFORMANTERS, LICENSGIVERES, FUNKTIONÆRERS OG/ELLER ASSOCIEREDES GODTGØRELSE TIL DIG FOR NOGEN SKADE, TAB OG SØGSMÅL (HVERKEN UNDER KONTRAKT ELLER TORT) UDGØRE MERE END $100,00.

DU ER INDFORSTÅET MED, AT GARANTI ANSVARSFRASKRIVELSERNE OG ANSVARS- OG RETSMIDDELBEGRÆNSNINGERNE ANFØRT HEROVER, ER EN BETINGELSE FOR, AT VI KAN GØRE TJENESTEN TILGÆNGELIG FOR DIG. UDEN DEM VILLE VI IKKE OG KUNNE VI IKKE STILLE TJENESTERNE TIL RÅDIGHED. Du accepterer, at hvis vi opdager, at du har overtrådt nogen del af disse betingelser, må vi handle, som vi finder passende, herunder, men ikke begrænset til, nedlægge din PTC-konto og adgang til tjenesterne. Du anerkender, at hvis det sker, vil du ikke modtage nogen godtgørelse eller anden form for kompensation for eventuelle genstande, der kan være forbundet med din konto på tidspunktet for nedlæggelsen.

16. SKADESLØSHOLDELSE. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Pokémon og deres partnere og deres respektive agenter, direktører, ansatte, informanter, licensgivere, licenstagere, funktionærer og/eller associerede (kollektivt, »skadesløsholdte parter«), skadesløse fra og mod alle erstatningsansvar og omkostninger (herunder, uden begrænsning, advokatsalærer og omkostninger), der pådrages af de skadesløsholdte parter i forbindelse med ethvert krav, der opstår grundet enhver misligholdelse af disse vilkår eller de foregående erklæringer, garantier og pagter. Du vil samarbejde så meget som rimeligvis kan kræves i forsvaret af ethvert krav. Pokémon forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver sag, som ellers underlægges skadesløsholdelse af dig, og du vil under ingen omstændigheder afgøre nogen sag uden skriftlig tilladelse fra Pokémon.

17. GENERELE BESTEMMELSER. Disse vilkår, vores fortrolighedspolitik, og ethvert andet vilkår, som fremsættes på denne tjeneste, udgør de samlede aftalevilkår mellem Pokémon og dig med hensyn til din brug af denne tjeneste. Ethvert søgsmål, du måtte have i relation til din brug af denne tjeneste, skal påbegyndes inden for 1 år efter kravet eller søgsmålet opstår. Hvis en kompetent domstol finder en klausul i disse vilkår eller dele heraf, som ikke kan håndhæves, vil denne klausul blive håndhævet videst muligt i det tilladte omfang, så det kan fastholde hensigten med denne aftale, og resten af disse vilkår vil fortsætte i fuld kraft og effekt. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Washington, undtaget modstridende love, som anvendes på aftaler, som udføres af Washingtons beboere og udføres udelukkende i staten Washington, og du underlægger dig personlig jurisdiktion i Washington. Du accepterer uigenkaldeligt, at de statslige og føderale domstole i staten Washington, USA vil have eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist, der måtte opstå grundet eller i forbindelse med disse vilkår for enhver sag, du har anlagt imod os, og vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion over enhver sag, vi har anlagt imod dig. Du accepterer at modtage forkyndelse af stævning med posten i den stat, hvori din bolig ligger, som angivet af dig til os. PARTERNE FRASIGER SIG HERMED RETTEN TIL NÆVNINGESAG. Du accepterer, at denne bestemmelse overlever ophør eller udløb af denne aftale.

Tilbage til toppen